Kısa Sap Bağlama Eğitimi

Bu eğitim, Uzun Sap Bağlamaya göre daha yeni bir sistem olan Kısa Sap Bağlama Eğitimini içermektedir.

  • Kısa Sap Bağlamayı tanıma ve doğru kullanabilme
  • Parmak geliştirme egzersizleri
  • Repertuvar dağarcığını zenginleştirme
  • Çalarken Söyleyebilme
  • Eşlikli ve solo çalabilme