Uzun Sap Bağlama Eğitimi

Bu eğitim, Bağlama grubu içinde en köklü ve en temel saz olan Uzun Sap Bağlama ile ilgili eğitimi kapsar.

  • Uzun Sap Bağlamayı tanıma ve doğru kullanabilme
  • Parmak geliştirme egzersizleri
  • Repertuvar dağarcığını zenginleştirme
  • Çalarken Söyleyebilme
  • Eşlikli ve solo çalabilme